Wararka

Bilashada Bisha Ramadaan ! Marxab marxab yaa Ramadaan.

Guud ahaan caalamka islaamka ayaa si weyn looga soo dhoweynayaa bisha barakaysan ee Ramadaan oo ah bishii naxariista, denbidhaafka iyo ka xoroobida naarta hadii qofku la yimaado cibaadooyinka la isku waajibiyey ee laga sugayo.

[audio:http://www.saraarnews.com/ramadaan/marxabmarxab.mp3]

The Latest

To Top